อัลบั้มภาพ รองปลัดวลัยภรณ์ เยาดำลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับทหารผ่านศึก
* อัลบั้ม *
รองปลัดวลัยภรณ์ เยาดำลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินสงเคราะ
รองปลัดวลัยภรณ์ เยาดำลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินสงเคราะ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
อบต.นาโยงเหนือ ลงพื้นที่หมู่ที่3 ตำบลนาโยงเหนือ เพื่อบริการฉ
อบต.นาโยงเหนือ ลงพื้นที่หมู่ที่3 ตำบลนาโยงเหนือ เพื่อบริการฉ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
อบต.นาโยงเหนือ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นาโยงเหนือ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
รองนายกฯ ณัฐภัทร พุฒนวล เป็นประธานในการเปิดโครงการการประชุมผ
รองนายกฯ ณัฐภัทร พุฒนวล เป็นประธานในการเปิดโครงการการประชุมผ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
อบต.นาโยงเหนือ  เข้าร่วมโครงการชีวิตปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ป้
อบต.นาโยงเหนือ เข้าร่วมโครงการชีวิตปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ป้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

อบต.นาโยงเหนือ ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ
อบต.นาโยงเหนือ ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
อบต.นาโยงเหนือ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว จ.ตร
อบต.นาโยงเหนือ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว จ.ตร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
รองนายกฯ ณัฐภัทร พุฒนวล เข้าร่วมประชุม
รองนายกฯ ณัฐภัทร พุฒนวล เข้าร่วมประชุม"โครงการสร้างความเข้าใ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 พฤษภาคม 2565
อบต.นาโยงเหนือ จัด
อบต.นาโยงเหนือ จัด"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน" ณ ศ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565

นายกฯสมควร จิตรแก้ว ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยา
นายกฯสมควร จิตรแก้ว ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยา
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565
นายกฯและรองนายกฯมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
นายกฯและรองนายกฯมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565
นายกฯสมควร จิตรแก้ว พร้อมด้วยกำนัน สารวัตรฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น
นายกฯสมควร จิตรแก้ว พร้อมด้วยกำนัน สารวัตรฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2565
อบต.นาโยงเหนือ จัดโครงการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 256
อบต.นาโยงเหนือ จัดโครงการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 256
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565
อบต.นาโยงเหนือ จัดกิจกรรม
อบต.นาโยงเหนือ จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2565

อบต.นาโยงเหนือ จัดกิจกรรม รณรงค์และให้ความรู้
อบต.นาโยงเหนือ จัดกิจกรรม รณรงค์และให้ความรู้ "โครงการรักษ์โ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2565
อบต.นาโยงเหนือจัด
อบต.นาโยงเหนือจัด "โครงการรักโลก รักสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบปร
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2565
นายกฯสมควร จิตรแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่
นายกฯสมควร จิตรแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2565
อบต.นาโยงเหนือ จัดโครงการเสริมสร้างและสนับสนุน การฝึกอาชีพเส
อบต.นาโยงเหนือ จัดโครงการเสริมสร้างและสนับสนุน การฝึกอาชีพเส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2565
อบต.นาโยงเหนือ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เด็ก เ
อบต.นาโยงเหนือ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เด็ก เ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2565