อัลบั้มภาพ รองปลัดวลัยภรณ์ เยาดำลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับทหารผ่านศึก