สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
หมู่ที่ 4 ถนนนาโยง - ย่านตาขาว ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 0-7524-2263, แฟกซ์ : 0-7524-2263 ต่อ 11  E-mail : admin@nayongnua.go.th
Powered By WNT.CO.TH