งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
1 ข่าวประชาสัมพันธ์
     
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2565