งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบสระนำบ้านหนองหาญเพ หมู่ที่ 6 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
 
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบสระนำบ้านหนองหาญเพ หมู่ที่ 6 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2557