งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
28 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
28 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   
 
   

คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2562