งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
 
ร้องเรียนทุจริต
 
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ขื่อ-นามสกุล : :
เลขบัตรประชาชน : :

ที่อยู่ ::

โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) :

 
 
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล : :

ตำแหน่ง :

สังกัดหน่วยงาน : :
จังหวัด::
   
รายละเอียด
 
 
รหัสส่งข้อมูล  
 
   
  (คำแนะนำกรอกแบบฟอร์ม)
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
2. กดบันทึกข้อมูล
3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่