งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ

     พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนาโยงเหนือ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่นาข้าว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทางทิศตะวันออกและทิศใต้จะเป็นพื้นที่สวนยางพาราและผลไม้ และพื้นที่อาศัย มีคลองนางน้อยไหลผ่านระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ 5 ของตำบล ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนจึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

: ติดต่อกับ ตำบลนาหมื่นศรี
: ติดต่อกับ ตำบลนาข้าวเสีย
: ติดต่อกับ ตำบลละมอ
: ติดต่อกับ ตำบลนาโยงใต้

ลักษณะภูมิอากาศ

     ฤดูกาลของตำบลนาโยงเหนือ แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศ ออกเป็น 2 ฤดู คือ
     ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม 
หลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน
     ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนพัดจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนยังมีร่องความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆ อีกด้วย จึงทำให้มีฝนตกมาก โดยปกติฝนสูงสุดของจังหวัดตรังอยู่ในช่วงเดือนกันยายน

ที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ถนนนาโยง - ย่านตาขาว ตำบล นาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาโยง ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร
เนื้อที่  รอข้อมูล 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
1. คลองนางน้อยไหลผ่านหมู่ที่ 1, 3
2. คลองชลประทาน ผ่านหมู่ที่ 3, 4, 7
3. หนองน้ำ (ที่สร้างขึ้น) หนองช้างทอก ม.5,  หนองจอก  ม.5,  หนองหารเพ ม.