งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
83 สมรรถนะบุคลากร
 
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
 
นักบริหารท้องถิ่น (ต้น-สูง) [อ่าน 5 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) [อ่าน 5 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [อ่าน 4 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
นักบริหารงานช่่าง (ต้น-สูง) [อ่าน 4 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) [อ่าน 4 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
นิติกร (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ) [อ่าน 4 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [อ่าน 5 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2