งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
29 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2565
นโยบายไม่รับของของขวัญ ปี 2565 [อ่าน 7 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2564
โครงการอบรมจริยธรรม ปี 2563 [อ่าน 21 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2563
เข้าวัด หมู่บ้านศีล 5 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2561
ประมวลจริยธรรม 2561 [อ่าน 8 คน] เมื่อ 26 ก.ค. 2561
บันทึกแจ้งเวียนประมวลจริยธรรม [อ่าน 4 คน] เมื่อ 26 ก.ค. 2561
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [อ่าน 6 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2561
บันทึกแจ้เวียนงประกาศเจตนารมณ์ [อ่าน 4 คน] เมื่อ 06 มิ.ย. 2561
นโยบายกำกับดูและองค์กรทีดี [อ่าน 8 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2561
ภาพสแกนนโยบายคุณธรรม [อ่าน 6 คน] เมื่อ 16 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2