งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ที่อยู่ 171 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
เบอร์โทร 075-242263
โทรสาร 075-242263 ต่อ 12
E-mail :: nayongnua_2539@outlook.co.th
E-mail :: saraban@nayongnua.go.th
Facebook : อบต. นาโยงเหนือ
 
 

สายด่วนผู้บริหาร
นายสมควร จิตรแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 080-533-2958
นายสำราญ เพชรสุทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 088-960-8003
นายณัฐภัทร พุฒนวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 065-392-0868
นางสาวธนฐกาญจน์ หมุนมิต  เลขานุการนายก อบต. 086-943-9747