อัลบั้มภาพ ศูนย์เรียนรู้บ้านนายประกิจ จิตใจภักดิ์ หมู่ที่ 5
* อัลบั้ม *
ศูนย์เรียนรู้บ้านนายประกิจ  จิตใจภักดิ์  หมู่ที่ 5
ศูนย์เรียนรู้บ้านนายประกิจ จิตใจภักดิ์ หมู่ที่ 5
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2564
หนองช้างทอก บ้านวัดกลาง หมู่ที่ 5
หนองช้างทอก บ้านวัดกลาง หมู่ที่ 5
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2564
สวนสาธารณะป่ายาง หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง
สวนสาธารณะป่ายาง หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2564
หนองน้ำหานเพ
หนองน้ำหานเพ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
สวนมัลเบอรี่ บ้านนาเมร่ หมู่ที่ 6
สวนมัลเบอรี่ บ้านนาเมร่ หมู่ที่ 6
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559

วัดพระพุทธสิหิงส์
วัดพระพุทธสิหิงส์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
วัดจอมไตร
วัดจอมไตร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559