งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
34 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
 
รายงานการจักการความเสี่ยง [อ่าน 17 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2564
แผนบริหารจัดการความเสียง ปี 2564 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2564
ประกาศนโยบายบริหารความเสียง [อ่าน 10 คน] เมื่อ 23 มี.ค. 2564
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง [อ่าน 11 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2562
แผนบริหารความเสี่ยง [อ่าน 10 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1